• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ II.2014

Kính gửi Quý Cổ đông!

VCC trân trọng CBTT báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2014

Công văn CBTT

File báo cáo TC hợp nhất Quý II/2014