• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

CBTT Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu

Kính gửi Quý Cổ đông,

Công ty Cổ phần Vinaconex 25 được Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu theo Quyết định số 1376/QĐ-SGDHN ngày 29/12/2023, chi tiết theo đính kèm.

Trân trọng.