• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

CBTT về kéo dài thời gian đảm nhận chức vụ Phó Tổng Giám đốc

Kính gửi Quý Cổ đông,

Công ty Cổ phần Vinaconex 25 Công bố thông tin Quyết định số 23QĐ/2023/VC25-HĐQT ngày 26/7/2023 về việc kéo dài thời gian đảm nhận chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Xuân Nhàn kể từ ngày 01/8/2023 đến ngày 31/7/2024.

Trân trọng.