• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

Trung tâm lưu ký chứng khoán thông báo về hủy danh sách người sở hữu chứng khoán

Kính gửi Quý cổ đông!

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN.TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng 12/3/2020 theo Thông báo số 213/TB-CNVSD ngày 25/2/2020 của CNVSD chi tiết theo đính kèm.
 
Trân trọng.