• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC-BÁO CÁO KQ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

Kính gửi quý cổ đông.

Công ty cổ phần Vinaconex 25 kính gửi Quý cổ đông Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng từ ngày 26/12/2016 đến ngày 15/2/2017 theo Giấy chứng nhận đăng kí chào bán cổ phiếu ra công chúng số 74/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 18/11/2016.

Vui lòng xem file báo cáo đính kèm.

Xác nhận của Ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu