• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC – Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018

Kính gửi Quý Cổ đông!

Công ty CP Vinaconex 25 kính gửi Quý Cổ đông Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018 theo đính kèm.

Trân trọng.