• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC-Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018

Kính gửi Quý Cổ đông!

Công ty CP Vinaconex 25 kính gửi Quý Cổ đông Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018 theo đính kèm.

Trân trọng.