• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC – CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II.2017

Kính gửi Quý cổ đông.

Công ty cổ phần Vinaconex 25 trân trọng gửi đến quý cố đông toàn văn Báo cáo tài chính Quý II/2017 trước kiểm toán

Vui lòng xem file đính kèm.