• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC-CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III.2017

Kính gửi Quý cổ đông.

Công ty cổ phần Vinaconex 25 trân trọng gửi đến Quý cổ đông toàn văn Báo cáo tài chính Quý III/2017

Xem file BCTC Quý III/2017