• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC CBTT bổ nhiệm PTGĐ Nguyễn Xuân Hùng

Kính gửi Quý Cổ đông!

Công ty Cổ phần Vinaconex 25 kính thông báo đến Quý Cổ đông về việc Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Quyết định số 18QĐ/2022/VC25-HĐQT về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Xuân Hùng, thời gian bổ nhiệm 05 năm kể từ ngày 01/4/2022.

Trân trọng.