• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC CBTT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019

Kính gửi Quý Cổ đông!

Công ty CP Vinaconex 25 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc lựa chọn và ký kết hợp đồng dịch vụ với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2019.

Vui lòng xem Công văn đính kèm.

Trân trọng.