• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC-CBTT Miễn nhiệm, bầu thay thế CT HĐQT nhiệm kì 2015-2020

Kính gửi Quý cổ đông.

Tại cuộc họp HĐQT Quý I/2017 diễn ra vào ngày 06/5/2017, Hội đồng quản trị công ty đã thống nhất miễn nhiệm thành viên HĐQT và chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kì 2015-2020 đối với ông Đỗ Trọng Quỳnh kể từ ngày 10/5/2017. Lý do: Ông Đỗ Trọng Quỳnh có đơn xin từ nhiệm vì lý do công tác (Tổng Công ty cổ phần Vinaconex thay đổi phân công người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty tại Vinaconex 25)

Hội đồng quản trị đã thống nhất bầu ông Trần Tuấn Anh – UV HĐQT, Phó TGĐ Tổng Công ty vào Hội đồng quản trị và đảm nhận chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vinaconex 25 nhiệm kì 2015-2020 kể từ ngày 10/5/2017.

Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết tại đây.