• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC – CBTT Phân phối lại cổ phiếu không chào bán hết

Kính gửi Quý cổ đông

Công ty cổ phần Vinaconex 25 kính gửi Quý cổ đông Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc phân phối lại cổ phiếu không chào bán hết trong đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2016.

Xem file Nghị quyết đính kèm.