• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC-CBTT thay đổi người nội bộ

Kính gửi Quý Cổ đông!

Công ty Cổ phần Vinaconex 25 kính thông báo đến Quý cổ đông về việc Hội đồng quản trị Công ty đã có các Quyết định bổ nhiệm/miễn nhiệm như sau:

– Bổ nhiệm Ông Nguyễn Khắc Khải – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty theo Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty số 021.QĐ/2019/VC25-HĐQT ngày 01/04/2019;

– Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Quang Thông – Phó Phòng Tài chính Kế hoạch giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng Phòng Tài chính kế hoạch Công ty theo Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty số 020.QĐ/2019/VC25-HĐQT ngày 01/04/2019;

– Miễn nhiệm chức vụ Phụ trách Kế toán kiêm Trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch đối với Ông Nguyễn Đình Huấn theo Quyết định theo Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty số 019.QĐ/2019/VC25-HĐQT ngày 01/04/2019.

Vui lòng xem các Quyết định kèm theo.

Trân trọng!