• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC-CBTT tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019

Kính gửi Quý Cổ đông!

Công ty CP Vinaconex 25 kính gửi Quý Cổ đông Quyết định của HĐQT Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 9 tháng 03 năm 2019, chi tiết theo đính kèm.

Trân trọng.