• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC CBTT về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh

Kính gửi Quý cổ đông!

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Công ty thực hiện thủ tục Thông báo bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty đến Phòng ĐKKD- Sở KH&ĐT Tp. Đà Nẵng và đã nhận được Giấy xác nhận  về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp vào ngày 11/4/2023.

Trân trọng.