• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC: Công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2011 – Đã kiểm toán

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Vinaconex 25
Công ty cổ phần Vinaconex 25 kính gửi tới quý Cổ đông Công ty báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán.
File đính kèm: