• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC: Công bố thông tin báo cáo tài chính quý IV-2011

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Vinaconex 25
Công ty cổ phần Vinaconex 25 kính gửi tới quý Cổ đông Công ty báo cáo tài chính công ty mẹ quý IV năm 2011; Báo cáo tình hình quản trị công ty quý IV năm 2011.
File đính kèm: