• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC – TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2016

Kính gửi Quý cổ đông.

Công ty cổ phần Vinaconex 25 trân trọng gửi đến Quý cổ đông Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức năm 2016.

Xin vui lòng xem file đính kèm.

1. Công văn CBTT

2. Nghị quyết 1340/2016/VC25-HĐQT ngày 19/11/2016 của Hội đồng quản trị Vinaconex 25