• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC: Thông báo thay đổi địa điểm Trụ sở chính Công ty, thay đổi chức danh cán bộ quản lý theo mô hình Ban Tổng Giám đốc

Do nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty cổ phần Vinaconex 25 chuyển trụ sở chính từ Quảng Nam ra thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi xin trân trọng thông báo thay đổi địa điểm Trụ sở chính và thay đổi chức danh cán bộ quản lý theo mô hình Ban Tổng Giám đốc cụ thể như sau:

 

1. Thay đổi địa điểm Trụ sở chính:

 

– Địa điểm trụ sở chính cũ: 159B Trần Quý Cáp, Tam Kỳ, Quảng Nam

 

Địa điểm Trụ sở chính mới:
      Số 89A Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
      Điện thoại: 0511 3 621 632          – Fax: 0511 3 621 638
      Người đại diện theo pháp luật: Ông Trịnh Văn Thật – Chức vụ: Tổng Giám đốc
      Website: vinaconex25.com.vn      – Email: info@vinaconex25.vn
      Thời hạn thay đổi: Kể từ ngày 27/4/2012

 

2. Thay đổi chức danh cán bộ quản lý theo mô hình Ban Tổng Giám đốc:

 

– Ban Giám đốc Công ty đổi thành Ban Tổng Giám đốc Công ty
+ Chức danh Giám đốc Công ty đổi thành Tổng Giám đốc Công ty
+ Chức danh Phó Giám đốc Công ty đổi thành Phó Tổng Giám đốc Công ty
– Cơ cấu tổ chức bộ máy, các chức danh còn lại của Phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty: Giữ nguyên theo mô hình hoạt động cũ.
– Thời gian thay đổi kể từ ngày 27/04/2012

 

Công ty cổ phần Vinaconex 25 trân trọng kính thông báo!