• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC_Báo cáo tài chính Quý I/2018

Kính gửi Quý cổ đông!

Công ty CP Vinaconex 25 kính gửi Quý Cổ đông toàn văn Báo cáo tài chính Quý I/2018. 

Vui lòng xem đính kèm gồm Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính riêng.

Trân trọng!