• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

VCC_CBTT bổ nhiệm lại PTGĐ Nguyễn Đình Thiệu

Kính gửi Quý cổ đông,

Công ty CP Vinaconex 25 kính thông báo đến Quý cổ đông về việc Hội đồng quản trị Công ty bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc Nguyễn Đình Thiệu theo Quyết định số 47QĐ/2018/VC25-HĐQT ngày 28 tháng 7 năm 2018.

Vui lòng xem Công văn đính kèm.

Trân trọng.