• Tiếng Việt
  • English
  • Chinese (Simplified)
  • Japanese
 • Tên Công Trình Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Cơ sở 2
 • Chủ đầu tư Ban QLDA Y tế trọng điểm – Bộ Y tế
 • Quy mô Thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà cấp thoát nước, cấp điện ngoài nhà và các hạng mục phụ trợ khác
 • Địa điểm Tỉnh Hà Nam
 • Hoàn thành 2021

CÔNG TRÌNH KHÁC