• Tiếng Việt
  • English
  • Chinese (Simplified)
  • Japanese
 • Tên Công Trình Dự án phát triển các thành phố loại 2 ở tỉnh Quảng Nam
 • Chủ đầu tư BQL Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam
 • Quy mô Xây dựng đường Điện Biên Phủ nối dài; đường cấp 3 đồng Bằng;
  Thi công xây lắp
 • Địa điểm Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
 • Hoàn thành 2020

CÔNG TRÌNH KHÁC