• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese
Ông NGUYỄN XUÂN ĐÔNG

Ông NGUYỄN XUÂN ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT
  • Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần XNK & XD Việt Nam (Vinaconex)
  • Người đại diện quản lý vốn của Tổng Công ty Cổ phần XNK & XD Việt Nam (Vinaconex) tại Vinaconex 25