• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese
Ông NGUYỄN XUÂN NHÀN

Ông NGUYỄN XUÂN NHÀN

Phó Tổng Giám đốc
  • Cử nhân Luật
  • Phụ trách khối Đầu tư, Đoàn thể và công tác xã hội
  • Ông đã có hơn 35 năm công tác trong ngành xây dựng và làm việc tại Vinaconex 25
  • Bổ nhiệm ngày 10/2009