• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 – Kỷ niệm 37 năm ngày thành lập công ty – Đại hội Công đoàn cơ sở khóa X nhiệm kỳ 2021 – 2025

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty được tổ chức vào 8h00 ngày 12/04/2021, tại Tầng 6 – Phòng Hội trường – Tòa nhà Vinaconex 25, số 89A Phan Đăng Lưu, Tp. Đà Nẵng. Tham dự Đại hội có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, đại diện tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên Công ty và quý vị Cổ đông sở hữu hoặc đại diện đối với 10.906.690 cổ phần, tương đương với 90,89% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Vinaconex 25.

 

Nghi thức chào cờ 

Đoàn Chủ tịch

Sau hơn bốn giờ làm việc tích cực, tập trung vì mục tiêu thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh Công ty giai đoạn 05 năm tiếp theo, Đại hội đã thông qua toàn bộ các nội dung Hội đồng quản trị Công ty đệ trình, trong đó Đại hội cũng đã thống nhất việc chi trả cổ tức năm 2020 là 5%, Kế hoạch cổ tức năm 2021 là 7%.

Đại hội cũng đã thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Khắc Hải, thành viên BKS đối với Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang và bầu bổ sung Ông Lại Đức Toàn làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025, Bà Trần Thị Kim Oanh làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Lấy biểu quyết cổ đông

BĐH chụp hình lưu niệm cùng thành viên HĐQT mới

———————————————————————————————————————————

KỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG TY (13/04/1984 – 13/04/2021)

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021 – 2025

Vào lúc 13h30 cùng ngày 12/04/2021, tại nhà hàng Vạn phúc số 73 đường 30-4, Q. Hải Châu, Tp Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đã tổ chức ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021 – 2025, KỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG TY (13/04/1984 – 13/04/2021), đến tham dự Đại hội có sự góp mặt của lãnh đạo TCT Vinaconex cùng 300 cán bộ công nhân viên Vinaconex 25.

Đại hội đã thành công tốt đẹp với sự cởi mở đối thoại giữa lãnh đạo công ty và người lao động các vấn đề vướng mắc cũng như lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của tập thể cán bộ công nhân viên để cùng xây dựng công ty phát triển mạnh hơn trong giai đoạn mới. Đại hội cũng đã bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới và được 100% phiếu biểu quyết tán thành.

Đại hội đã bế mạc và kết thúc vào lúc 17h15’ cùng ngày.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Tin liên quan