• English
  • Vietnamese
  • Chinese (Simplified)
  • Japanese
 • Project's Name Ngan Cau Urban Area
 • Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Vinaconex 25
 • Quy mô 327.186 m2
 • Địa điểm Phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
 • Hoàn thành Đang triển khai
 • Project's Name Thien An Urban Areas
 • Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Vinaconex 25
 • Quy mô 191.237 m2
 • Địa điểm Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam.
 • Hoàn thành Đang triển khai
 • Project's Name Mechanical Factory
 • Client Vinaconex 25
 • Scope of works 18.944 m2 .
 • Location Nam Duong CCN, Dien Nam Dong Ward, Quang Nam Province.
 • Completion In progress