• English
  • Vietnamese
  • Chinese (Simplified)
  • Japanese

Vinaconex 25 JSC is proud to be one of the reputable and quality manufacturers and suppliers of construction materials (stone) in the Central region with a station capacity of 400 tons/hour. Having years of experiences, we have the capacity to exploit and supply almost all construction stone needs for customers with diversified products such as 1×2 stone, 2×4 stone, 0.5×1 stone, CPA stone, stone CPB, rock pit,…

Construction stone is exploited, processed, crushed and sieved on modern technological lines to produce products with uniform quality and high strength to meet all the needs of construction works.

CONSTRUCTION STONE PRODUCTS

Aggregate stone 1x2

Chi tiết thiết bị

Aggregate stone 2x4

 • Kích thước : 20mm x 40mm
 • Khối lượng riêng đá 2×4: 2.705 g/cm3
 • Khối lượng thể tích: 2.703 g/cm3
 • Cỡ hạt nhỏ nhất (Dmin): 20 mm
 • Cỡ hạt lớn nhất (Dmax): 40 mm
 • Cường độ chịu nén của đá 2×4: 130 MPA
 • Las thí nghiệm: LAS-XD 547

Aggregate Stone 4x6

Độ ẩm từ 0,2 – 0,3%; độ hút nước từ 0,1 – 0,2%. Khối lượng thể tích xốp đá 4×6 đạt từ 1.270 – 1380kg/cm3 khi không lèn chặt và đạt 1.420 – 1.460kg/cm3 khi lèn chặt.

Khối lượng riêng từ 2,71 – 2,74g/cm3; khi dập trong xi lanh, độ nén từ 7,2 – 9%; khi ở trong tang quay, độ mài mòn từ 13 – 14,5%.

Aggregate stone 0x0,5

Đá bụi có kích cỡ hạt từ 0-5mm. Bê tông nhựa nóng, Bê công xi măng cường độ cao, chất lượng cao, Thành phần của cấp phối đá dăm lớp Base, Subbase

Aggregate stone 0.5x1

Chi tiết thiết bị

Aggregate Stone A (Dmax 25)

Chi tiết thiết bị

Aggregate Stone B (Dmax 37.5)

Chi tiết thiết bị

Fence stone

Chi tiết thiết bị

Quarry stone (Mixed)

Chi tiết thiết bị

EQUIPMENT DETAIL

TYPICAL PROJECT

CONTACT US