TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2019

Vào lúc 08h00 ngày 09 tháng 03 năm 2018, tại Tầng 4 Khách sạn Minh Toàn Galaxy – Số 306 Đường 2/9, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Công ty cổ phần Vinaconex 25 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với sự tham dự của 74 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện đối với 11.035.564 cổ phần, tương đương với 91,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

 
 
CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU
 
 
TÀI LIỆU CẬP NHẬT

TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
QUẢNG CÁO
Tài liệu
Công ty cổ phần Vinaconex 25 công bố Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Điều lệ của công ty:
Quy chế nội bộ Quản trị Công ty
Xem thêm
Điều lệ công ty
Xem thêm
Chứng nhận
Diễn Đàn Vinaconex 25
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Follow us on Google Plus   Follow us on Instagram   Follow us on Youtube   Follow us on Pinterest