• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

Chào mừng các bạn đã đến với Công ty Cổ phần Vinaconex 25!

Được thành lập năm 1984, Chúng tôi là Tổng thầu xây dựng các công trình lớn, chất lượng, thẩm mỹ trên khắp mọi miền đất nước; Nhà sản xuất vật liệu xây dựng (đá, bê tông thương phẩm, cấu kiện bê tông) hàng đầu tại Miền Trung.

Là thành viên quan trọng trong chiến lược của Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex), Chúng tôi còn được chia sẻ giá trị và nguồn lực trong hệ thống Vinaconex để sẵn sàng đáp ứng những dự án quy mô lớn, phức tạp khi cần thiết.

Sứ mệnh

Vinaconex 25 tiên phong thực hiện sứ mệnh “Xây dựng Vinaconex trở thành tập đoàn kinh tế hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản, hoạt động có hiệu quả, tăng trưởng bền vững, quan tâm đến trách nhiệm xã hội, đóng góp ngày càng nhiều cho sự phát triển đất nước”.

C