• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

Nguồn nhân lực

Công ty chú trọng công tác đào tạo phát triển đội ngũ, chăm lo tốt đời sống tinh thần cùng các quyền lợi chính đáng khác của người lao động tạo nên giá trị mạnh mẽ, đoàn kết trong con người Vinaconex 25. 

 

Trên nền tảng là sự cần cù, chịu khó, trí tuệ qua bề dày phát triển Công ty, con người Vinaconex 25 vẫn luôn không ngừng sáng tạo, không ngừng phát triển, vượt mọi thử thách hình thành đội ngũ Vinaconex 25 vững mạnh, chuyên nghiệp, cùng dựng xây Công ty ngày một thành công hơn.

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

bieu do nhan su-01
0 +
Thạc sĩ, kỹ sư
0 +
Lao động