• Tiếng Việt
  • English
  • Chinese (Simplified)
  • Japanese
 • Tên Công Trình Vệt khớp nối Đông Á
 • Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Vinaconex 25
 • Quy mô 23.422,57 m2
 • Địa điểm phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn,tỉnh Quảng Nam
 • Hoàn thành 2018
 • Tên Công Trình Khu đô thị số 3, ĐTM Điện Nam - Điện Ngọc
 • Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Vinaconex 25
 • Quy mô 355.321 m2
 • Địa điểm Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
 • Hoàn thành 2018