• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

NGUỒN NHÂN LỰC LÀ SỨC MẠNH
VÀ SỰ KHÁC BIỆT CỦA VINACONEX 25

Chuyên nghiệp, cạnh tranh lành mạnh và tình người Vinaconex 25. Tại đây có đủ chỗ cho những người yêu lao động, tự do phát huy tính sáng tạo, giải phóng tiềm năng cá nhân để tạo nên sự khác biệt.

Tại Vinaconex 25, mỗi cán bộ nhân viên luôn được tôn trọng, lắng nghe, chia sẻ và thấu hiểu; đều là mắt xích quan trọng trong một tập thể có bề dày truyền thống đoàn kết, là nhân tố góp phần vào sự thành công chung của Vinaconex 25.

Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, chúng tôi còn thường xuyên tổ chức những hoạt động phong trào, đoàn thể nhằm gắn kết tinh thần đồng đội và xây dựng tập thể vững mạnh để Vinaconex 25 trở thành “gia đình thứ 2" của mỗi cán bộ nhân viên.

VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP - VĂN HOÁ VINACONEX 25

Bản sắc Văn hóa Vinaconex 25 được các thế hệ Vinaconex 25 vun đắp gần 40 năm thể hiện qua 5 đặc trưng cơ bản: Tính chính trực; Khả năng sáng tạo; Tư duy phản biện; Tinh thần đồng đội và Tình người Vinaconex 25.

Tại Vinaconex 25, chúng tôi có hệ thống chính sách nhân sự đầy đủ đảm bảo mỗi nhân viên được sống tốt, sống có ý nghĩa; được đào tạo, phát triển theo sở trường và năng lực bản thân

Một số hoạt động đào tạo nội bộ công ty