• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

Với định hướng chiến lược phát triển của Công ty trong thời gian đến, Vinaconex 25 sẽ tiếp tục tập trung vào các Dự án đầu tư bất động sản, nhà xưởng công nghiệp như là một lĩnh vực trọng yếu của Công ty.

Tận dụng lợi thế là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng, kinh doanh vật liệu xây dựng cộng với nguồn lực tài chính vững chắc và bề dày kinh nghiệm trong việc triển khai và quản lý các dự án quy mô lớn, Vinaconex 25 vừa là Chủ đầu tư và vừa là tổng thầu tự thực hiện dự án, Chúng tôi tự tin khẳng định có thể tạo lập nên những dự án chất lượng và mang lại hiệu quả đầu tư cao nhất cho quý khách hàng.