• Tiếng Việt
  • English
  • Chinese (Simplified)
  • Japanese
 • Tên Công Trình Khu Đô thị Ngân Câu
 • Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Vinaconex 25
 • Quy mô 327.186 m2
 • Địa điểm Phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
 • Hoàn thành Đang triển khai
 • Tên Công Trình Khu đô thị Thiên Ân
 • Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Vinaconex 25
 • Quy mô 191.237 m2
 • Địa điểm Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam.
 • Hoàn thành Đang triển khai
 • Tên Công Trình Nhà máy sản xuất cơ khí
 • Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Vinaconex 25
 • Quy mô 18.944 m2
 • Địa điểm CCN Nam Dương, Phường Điện Nam Đông, Tỉnh Quảng Nam.
 • Hoàn thành Đang triển khai