• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

CBTT Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi Quý Cổ đông,

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Công ty thực hiện thủ tục Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng ĐKKD- Sở KH&ĐT Tp. Đà Nẵng và nhận được Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp vào ngày 06/5/2024.

Trân trọng.