• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Cổ đông nội bộ

Kính gửi Quý Cổ đông!

Ông Bùi Phước Hùng – Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vinaconex 25 báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu theo đính kèm.

Trân trọng.