• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của KTT Nguyễn Đức Quang Thông

Kính gửi Quý cổ đông!

Ông Nguyễn Đức Quang Thông – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vinaconex 25 báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu theo đính kèm.

Trân trọng.