• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của PTGĐ Trương Văn Đức

Kính gửi Quý cổ đông!

Ông Trương Văn Đức – Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vinaconex 25 báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu theo đính kèm.

Trân trọng.