• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi Quý Cổ đông!

Công ty CP Vinaconex 25 kính gửi Quý cổ đông Báo cáo thường niên năm 2020.

Trân trọng!