• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020

Kính gửi Quý cổ đông!

Công ty CP Vinaconex 25 kính thông báo đến Quý cổ đông Nghị quyết HĐQT về việc bầu ông Nguyễn Xuân Đông giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 09/03/2019 và ông Vũ Văn Mạnh được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 09/03/2019.

Trân trọng.