• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

BC QUAN TRI CONG TY NAM 2011

Kính gửi: Quý cổ đông công ty CP VINACONEX 25

Công ty CP VINACONEX 25 trân trọng gửi tới Quý cổ đông BC QUAN TRI CONG TY NAM 2011

Trân trọng,

Công ty CP VINACONEX 25