• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

BC TINH HINH QUAN TRI QUY I.2012-CBTT

Kính gửi: Quý cổ đông công ty CP VINACONEX 25

Công ty CP VINACONEX 25 trân trọng gửi tới Quý cổ đông BC TINH HINH QUAN TRI QUY I.2012-CBTT

Trân trọng,

Công ty CP VINACONEX 25