• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

BCTC QUY I.2012 (CONG TY ME)

Kính gửi: Quý cổ đông công ty CP VINACONEX 25

Công ty CP VINACONEX 25 trân trọng gửi tới Quý cổ đông các tài liệu sau: BCTC QUY I.2012

Trân trọng,

Công ty CP VINACONEX 25