• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Kính gửi Quý cổ đông,

Công ty Cổ phần Vinaconex 25 báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ về việc thực hiện quyền mua phân phối lại, chi tiết theo đính kèm.

Trân trọng./.