• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

CBTT Báo cáo Kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Kính gửi Quý Cổ đông,

Công ty Cổ phần Vinaconex 25 Báo cáo Kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ liên quan đến thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành theo Thông báo Số 01/BC-CBTT ngày 09 tháng 10 năm 2023.

Chi tiết theo đính kèm.

Trân trọng./.