• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II.2014

Kính gửi Quý Cổ đông Công ty!

Vui lòng xem File đính kèm báo cáo tài chính Quý II/2014

File BCTC

File giải trình