• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

CBTT Đăng ký giao dịch cổ phiếu của Kế toán trưởng Công ty

Kính gửi Quý Cổ đông!

Ông Nguyễn Đức Quang Thông – Kế toán trưởng Công ty CP Vinaconex 25 đăng ký giao dịch cổ phiếu VCC theo Thông báo đính kèm.

Trân trọng!