• Tiếng Việt
    • English
    • Chinese (Simplified)
    • Japanese

CBTT đăng ký giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Kính gửi Quý cổ đông!

Ông Trương Văn Đức – Phó Tổng giám đốc Công ty CP Vinaconex 25 đăng ký giao dịch cổ phiếu (VCC) theo Thông báo đính kèm.

Trân trọng.